who am I

who am I

Thursday, May 19, 2011

BUKAS NA LIHAM PARA SA NAGPAPANGGAP NA HANDA NANG MAGMAHAL

Sa iyong tunay na nagmamahal,

Makakaasa kang kapag muling nagbukas ang iyong puso ay darating na ang taong para sa iyo. Hindi ngayon sapagkat nalalaman kong mahirap. Mahirap ang lumimot. Hindi ang sinumang taong nagtatangkang lumapit at mahalin ka sa mga oras na ito ang siyang makapagbubukas ng puso mo. Hindi sa mga oras na ito ang paglusong sa panibagong pakikipaglaro sa pag-ibig.

Huwag ngayon sapagkat maaaring maging o nagiging panakip-butas lang siya sa patlang na iniwan ng nakaraan mong mahal. Hindi makatarungang sabihin mo sa sinuman na ang bagong taong dumating ang inihatid ng tadhana para sa iyo. Hindi siya ang taong makatutulong sa iyong lumimot sa nakaraan. Hindi rin makatwirang sabihin mo na pareho kayo ng pinagdaanan kaya kayo nagkasalubong sa gitna ng sanga-sangang daan ng pagmamahal.

Ang gintong aral sa kasalukuyan na dapat mong gabay ay hindi iba o bagong tao ang tutulong sa iyo na gamutin ang malalim na sugat ng pag-iwan o pakikipaghiwalay. Ikaw lamang ang makatutulong sa iyong sarili. Hindi ang iba. Hindi ang pagpasok na muli sa isang bagong relasyon. Sapagkat malalim ang sugat. Malubha ang sakit. Matindi ang hirap na hatid niyon.

Hindi rin siya sa nakaraan ang makapagbabalik-sigla ng iyong puso. Hindi siya at hindi rin iba. Ikaw lamang. Sapagkat tanggapin man natin o hindi, hindi ka pa handa.

Malayo pa ang iyong paglalakbay.

Makakaasa kang kapag muling nagbukas ang iyong puso ay darating na ang taong para sa iyo.

No comments:

Post a Comment